Audio

[AKTUALIZACJA] AUDIO: Fragment utworu „We Remain”!

Magazyn Rolling Stone udostępnił przedpremierowo niemal 1,5 minutowy fragment nowego utworu „We Remain”, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do filmu „The Hunger Games: Catching Fire”. Piosenkę możecie przesłuchać poniżej. Znajdziecie tam również fragment tekstu utworu z polskim tłumaczeniem. Jednocześnie informujemy, że studio filmowe Lionsgate i wytwórnia płytowa Republik Records Asseble poinformowały, iż soundtrack pojawi się w sklepach już 19 listopada!

We talk about a wasted future
Rozmawiamy ze sobą o zmarnowanej przyszłości
But we take a good look around
Ale patrzymy co dzieje się wokół
Yeah we take a good look around
Tak, patrzymy co dzieje się wokół
Yeah we know it hasn’t been for nothing
Wiemy, że to nie poszło na marne
‘Cause we never let it slow us down
Ponieważ nigdy nie pozwoliliśmy by to nas spowolniło
No we never let it slow us down
Nie, nigdy nie pozwoliliśmy by to nas spowolniło

Every single time the wind blows
Za każdym razem, gdy wiatr wieje
Every single time the wind blows
Za każdym razem, gdy wiatr wieje
I see it in your face
Widzę to w Twojej twarzy
And in a cold night
A w zimną noc
Never be no fair fight
Nigdy nie ma sprawiedliwej walki
Never be no good night
Nigdy nie ma dobrej nocy
To turn and walk away
Na to by się odwrócić i odejść

Burn me with fire
Spal mnie ogniem
Drown me with rain
Utop deszczem
I’m gonna wake up
Obudzę się
Screaming your name
Krzycząc Twe imię
Yes, I’m a sinner
Tak, jestem grzesznikiem
Yes, I’m a saint
Owszem, jestem święta
Whatever happens here
Cokolwiek się tutaj stanie
Whatever happens here
Cokolwiek się tutaj stanie
We remain
My będziemy trwać

%d bloggers like this: